Барилгын салбар

Барилгын салбарт дагаж мөрдөх Хөдөлмөр Хамгаалал Аюулгүй Ажиллагааны дүрэм, шаардлага

-       Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах ажлын зохион байгуулалт

-       Үйлдвэрлэлийн талбай, ажлын хэсэг, ажлын байрны зохион байгуулалт

-       Үйлдвэрлэлийн талбай, ажлын хэсэг, ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны шаардлага

-       Материал, бүтээц, хийц хэсгийн хадгалалт, агуулах аюулгүй ажиллагаанд тавигдах шаардлага

-       Бага оврын машин ба тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаанд тавигдах шаардлага      

-       Суурь машины ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагаанд тавигдах шаардлага

-       Механикжуулалтын хэрэгсэл, дамжуур шат, тоноглол, цахилгаанжсан багажны ашиглалтын үеийн аюулгүйн шаардлага  

-       Ачиж, буулгах ажлыг гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагаанд тавигдах аюулгүй ажиллагааны шаардлага  

-       Үйлдвэрийн талбайд ачаа шилжүүлэх үед тавигдах аюулгүй ажиллагааны шаардлага  

-       Тасралтгүй ажиллагаатай машин хэрэглэх үед тавигдах аюулгүй ажиллагааны шаардлага    

-       Авто тээврийн ажлын аюулгүй ажиллагааны шаардлага

-       Цахилгаан ба хийн гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага

-       Цахилгаан ба хийн гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх байр, технологийн үйл явцын аюулгүй ажиллагааны шаардлага  

-       Цахилгаан(гар) гагнуурын аюулгүй ажиллагаанд тавигдах шаардлага

-       Хийн баллоныг хэрэглэх, хадгалах аюулгүй ажиллагааны шаардлага

 

Барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

 

-       Газар шорооны ажил гүйцэтгэх үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Суурь ухах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Гүний доргиурыг ажилд бэлтгэх үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Өргийн ажлыг гүйцэтгэх үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Бетон зуурмаг цутгах ажлын үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Бетон зуурмагыг цахилгаанаар халаах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Зуурмаг бэлтгэх ажлын үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Хавтан угсрах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Шавардлагын ажлын үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Шавардлагын агрегат, станц дээр ажиллах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Будгийн ажлын үед өгех аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Мужааны цехэд ажил гүйцэтгэх үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Мужааны ажлыг гүйцэтгэх ажилтанд өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Хүйтний улиралд ажил гүйцэтгэх үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Дээврийн ажлын үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Компрессороор ажиллах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Ачиж буулгах, тээвэрлэх ажлын үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үл гэрчилсэн заавар

-       Ачаа оосорлогчийн аюулгүй ажиллагааны заавар

-       Өндөрт ажил гүйцэтгэх үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Дүүжин шатаар ажил гүйцэтгэх үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Төмрийн цехэд ажиллагчдад өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Төмөр яндан угсрах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Халаалтын агрегат ажиллуулах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Халаалтын трансформаторажиллуулах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Цахилгаан гагнуурчинд өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Цахилгаан шат угсрах үед өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Мозайкан цехийн ажиллагчдад өгөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар

-       Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын талаар барилгын талбайн даамал, цехийн ахлагч нарын мөрдөх үлгэрчилсэн заавар

-  Барилгын талбай дахь цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаар өгөх үлгэрчилсэн заавар                                                                                                                                                                                                                                                      

Хөдөлмөр Хамгаалал Хүний Хөгжилийн Төв

Санал асуулга

Таньд ямар сургалт хамгийн их хэрэгтэй вэ?

.

1
210
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
(0)
2
48
Англи хэл
(0)
3
33
Комьпютер
(0)
4
16
Аж ахуй эрхлэлт
(0)
Add a new response!
» Go to poll »
5 Votes left


twitter

Twitter
 

twitter

Facebook
 

twitter

YouTub