Хөдөлмөрийн харилцаа

19092012419Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг хууль эрх зүйн дагуу зохицуулахад туслах бөгөөд дараах зөвлөгөөнүүдийг өгнө. Үүнд:

             1. Байгууллагын зүгээс гаргаж буй хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал шийдвэрүүдийг хянаж зөвлөгөө өгөх.

              

             2. Хөдөлмөрийн дотоод журмаар зохицуулах харилцааг журамд бүрэн тусгаж өгнө.

 

             3. Ажил олгогч, ажилтан нарын хооронд үүссэн хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааныг шийдвэрлэхэд тусална.

 

             4. Хөдөлмөрийн гэрээг тухайн ажилтны ажил үүрэгтэй уялдуулна.

 

             5. Ажлын байрны тодорхойлолтыг албан тушаал, ажил мэргэжлийн онцлогтой зохицуулна хийнэ.

 

             6. Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтооход зөвлөгөө өгнө. Ажлын зураг авалт хийнэ.

 

             7. Цалин хөлсний сүлжил жишиг цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшууллыг зөв тогтоох аргачлалыг боловсруулж өгнө.

              

             8. Эд хөрөнгийн хариуцлагын гэрээг хууль тогтоомжтой нийцүүлэн боловсруулна.

Хөдөлмөр Хамгаалал Хүний Хөгжилийн Төв

Санал асуулга

Таньд ямар сургалт хамгийн их хэрэгтэй вэ?

.

1
209
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
(0)
2
48
Англи хэл
(0)
3
33
Комьпютер
(0)
4
16
Аж ахуй эрхлэлт
(0)
Add a new response!
» Go to poll »
5 Votes left


twitter

Twitter
 

twitter

Facebook
 

twitter

YouTub